ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2024-04-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, iż w dniu 2 MAJA 2024 r. (czwartek) Ośrodek będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ikonka symbolizująca artykuł

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

2024-04-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje o terminach wypłat świadczeń:

- miesiąc KWIECIEŃ 2024 r. wypłaty od godz. 1000

25.04. świadczenia z pomocy społecznej

25.04. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego od A do K - forma gotówkowa oraz przelew na konto bankowe

26.04. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego od L do Ż - forma gotówkowa

- miesiąc MAJ 2024 r. wypłaty od godz. 1000

23.05. świadczenia z pomocy społecznej

23.05. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego od A do K - forma gotówkowa oraz przelew na konto bankowe

24.05. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego od L do Ż - forma gotówkowa

- miesiąc CZERWIEC 2024 r. wypłaty od godz. 1000

25.06. świadczenia z pomocy społecznej

25.06. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego od A do K - forma gotówkowa oraz przelew na konto bankowe

26.06. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego od L do Ż - forma gotówkowa

Ikonka symbolizująca artykuł

Wydawanie żywności krótkoterminowej

2024-03-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że od dnia 15 marca 2024 r. do wyczerpania artykułów będzie wydawana żywność kótkoterminowa:

- napoje owsiano-sojowe TYMBARK

- chipsy

Zapraszamy osoby spełniające kryterium wynikające z art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Ikonka symbolizująca artykuł

Wydawanie żywności krótkoterminowej

2024-03-04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, iż od dnia 6  marca 2024 r. (środa) od godz. 800 będzie wydawana żywność krótkoterminowa (do wyczerpania zapasów).

Zapraszamy osoby, które spełniają kryterium wynikające z art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2024-02-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, iż w dniu 27 lutego 2024 r. (wtorek) Ośrodek będzie czynny do godziny 1400.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc żywnościowa FE PŻ Podprogram 2023

2024-02-20
Logo FE - pomoc żywnościowa RP UE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, iż rozpoczyna kwalifikację do pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023. Osoby zainteresowane udziałem w Programie i spełniające kryteria, o których mowa poniżej, zapraszamy do tut. Ośrodka w celu otrzymania skierowania w terminie do 31 marca 2024 r.

1. Informacje ogólne

W dniu 12 lutego 2024 r. IZ zatwierdziła Wytyczne na Podprogram 2023 w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – w wersji ujednoliconej.

FE PŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Podprogram – podobnie jak PO PŻ – opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożiwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

2. Kryteria kwalifikowalności

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł

 • dla osoby w rodzinie – 1 590,00 zł

Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadają ośrodki pomocy społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

3. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2023 obejmuje artykuły warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy), artykuły skrobiowe (makaron jajeczny świderki, mąka pszenna, kasza jęczmienna, płatki owsiane, herbatniki maślane, kawa zbożowa rozpuszczalna), artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający), artykuły mięsne (szynka wieprzowa mielona, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szprot w oleju), cukier biały, tłuszcze (olej rzepakowy), dania gotowe (fasolka po bretońsku).

Dystrybucja żywności w ramach FE PŻ Podprogram 2023 realizowana będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie, ul. Staroszkolna 1.

Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych: od 04 2024 do 11 2024

4. Informacje dodatkowe

Szczegóły Programu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu FE PŻ 2021-2027 https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

lub https://www.fepz.gov.pl

 

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK OSŁONOWY

2024-02-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że dostępne są już druki wniosków o wypłatę dodatku osłonowego - biuro nr 8.

Dodatek osłonowy jest elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma na celu zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

W 2024 r. dodatek osłonowy:

 • przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

 • jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

 • wniosek składa się do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom:

 • jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł

 • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku ustalona według zasady „zł za zł” będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym, wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przysługuje wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi 50% kwot obowiązujących w 2022 r. po ich waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r. określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r.: 

 • gospodarstwo jednoosobowe – 228,80 zł

 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20 zł

 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 486,20 zł

 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80 zł.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest jedno z następujących źródeł: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wysokość dodatku wynosi:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 286 zł

 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 429 zł

 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 607,75 zł

 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 822,25 zł.

Przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego brany jest pod uwagę dochód członków gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 r.

Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych i uwzględnia:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b,art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

 • dochody niepodlegające opodatkowaniu, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

 • dochody z gospodarstwa rolnego.

Ikonka symbolizująca artykuł

Wnioski na dodatek osłonowy 2024

2024-02-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że ze względu na dużą ilość zamówienień wniosków na dodatek osłonowy w drukarni, w tutejszym Ośrodku wnioski będą dostępne od drugiej połowy lutego.
Wnioski na dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Wydawanie żywności krótkoterminowej

2024-02-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, iż od dnia 6 lutego 2024 r. od godz. 800 do wyczerpania artykułów będzie wydawana żywność krótkoterminowa:

- płatki śniadaniowe

- napoje niegazowane TIGER

Zapraszamy osoby, które spełniają kryterium wynikające z art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Ikonka symbolizująca artykuł

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

2023-12-27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje o terminach wypłat świadczeń:

- miesiąc STYCZEŃ 2024 r. wypłaty od godz. 1000

29.01. świadczenia z pomocy społecznej

29.01. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego od A do K - forma gotówkowa oraz przelew na konto bankowe

30.01. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego od L do Ż - forma gotówkowa

- miesiąc LUTY 2024 r. wypłaty od godz. 1000

26.02. świadczenia z pomocy społecznej

26.02. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego od A do K - forma gotówkowa oraz przelew na konto bankowe

27.02. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego od L do Ż - forma gotówkowa

- miesiąc MARZEC 2024 r. wypłaty od godz. 1000

25.03. świadczenia z pomocy społecznej

25.03. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego od A do K - forma gotówkowa oraz przelew na konto bankowe

26.03. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego od L do Ż - forma gotówkowa

Ikonka symbolizująca artykuł

Wydawanie żywności krótkoterminowej

2023-12-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że w dniu 13 grudnia 2023 r. (środa) od godz. 8:00 bedzie wydawana żywność krótkoterminowa. Zapraszamy osoby, które spełniają kryterium wynikające z art. 7 ustawy o pomocy społecznej do tut. Ośrodka.

Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA "ZIMA"

2023-11-30

W związku ze zbliżającym się okresem zimowych chłodów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie zwraca się z prośbą o informowanie o sytuacjach związanych z zagrożeniem życia i zdrowia mieszkańców naszej Gminy.

Informacje dot. placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym w zakresie schronienia i wyżywienia w okresie jesienno-zimowym można uzyskać w naszym Ośrodku znajdującym się przy ul. Staroszkolnej 1 lub telefonicznie pod numerem 59 83 34 557.

Wspólny wysiłek wszystkich funkcjonujących na terenie Gminy służb i podmiotów podejmujących działania na rzecz osób potrzebujących pomocy przyczyni się do zminimalizowania zagrożeń, jakie niesie za sobą okres zimowy.

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Biuletyn Informacji Publicznej
Link do Środowiskowego Domu Samopomocy w Przechlewie
Link do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie

ul. Staroszkolna 1
77-320 Przechlewo
tel. (59)83-34-267, (59)83-34-557, faks (59)83-34-604

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności