Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Data publikacji: 2022-06-28

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przechlewie

Załączniki:

 1. Klauzula (plik odt 23KB)
 2. RODO (plik odt 12KB)
 3. Kwestionariusz osobowy (plik odt 14KB)
 4. Ogłoszenie o naborze (plik odt 24KB)
 5. Oświadczenia (plik odt 15KB)

Wydawanie żywności

Data publikacji: 2022-06-22

popz14-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że w dniach 23 i 24 czerwca odbędzie się wydawania żywności dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2021

Terminy wypłat świadczeń

Data publikacji: 2022-06-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje o terminach wypłat świadczeń:

- miesiąc czerwiec:

22 świadczenie wychowawcze

23 świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny litera od A do K

24 świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny litera od L do Ż

23 świadczenia z pomocy społecznej

- miesiąc lipiec

22 świadczenie wychowawcze

25 świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny litera od A do K

26 świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny litera od L do Ż

25 świadczenia z pomocy społecznej

- miesiąc sierpień

24 świadczenie wychowawcze

25 świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny litera od A do K

26 świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny litera od L do Ż

25 świadczenia z pomocy społecznej

OGŁOSZENIE O NABORZE

Data publikacji: 2022-06-09

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przechlewie
ul. Szkolna 4, 77-320 Przechlewo.

REFERENT DO SPRAW ŚWIADCZEŃ - 1 ETAT - (Planowany termin zatrudnienia : LIPIEC 2022r.)

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE (plik pdf 56KB)
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik odt 14KB)
 3. Oświadczenia (plik odt 15KB)
 4. Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko (plik odt 23KB)
 5. Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV (plik odt 12KB)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021

Data publikacji: 2022-06-06

Logo Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, iż w dniu 22.06.2022 r. w godz. 15.30-17.30 w Przechlewie odbędzie się warsztat dietetyczno-żywieniowy organizowany przez Bank Żywności w Chojnicach w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021.

Celem warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in. przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia. Dzięki warsztatom uczestnicy mają szanse nabyć nowe umiejętności, poznają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz będą potrafili przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny.

Uczestnikami Działań Towarzyszących mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywieniowej w ramach POPŻ tj. dla któych wystawiono skierowania do otrzymania pomocy lub członków rodziny osoby, której wydano skierowanie.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w powyższych warsztatach proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przechlewie (tel. 59 8334557).

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc ONZ dla uchodźców / Допомога ООН біженцям

Data publikacji: 2022-06-06

O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby, które uciekły z Ukrainy i przybyły do Polski w dniu 24 lutego 2022 r. lub później. Wsparcie finansowe udzielane jest raz w miesiącu, na okres minimum trzech miesięcy. Aby zakwalifikować się do programu, nie trzeba być obywatelem Ukrainy. Osoby, które posiadały legalny pobyt na Ukrainie i mogą to udowodnić, a musiały uciekać z kraju w wyniku wojny, również otrzymają wsparcie.

By ubiegać się o pomoc humanitarną w wysokości 700 zł na jedną osobę i 600 zł na kolejne osoby w rodzinie, należy umówić się na wizytę w centrum UNHRC lub wypełnić ten formularz: https://enketo.unhcr.org/x/NWiTKwry

Do jego wypełnienia konieczny jest:

 • polski numer telefonu — jeden na każdego dorosłego wypełniającego wniosek,
 • paszport, dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
 • dokument potwierdzający datę wjazdu do Polski. 

Podczas spotkania osoby ubiegające się o wsparcie zostaną poproszone o złożenie odcisku palca. Jest to związane z procedurami bezpieczeństwa przekazywanych środków. Jak zaznacza UNHCR, spotkanie nie oznacza rejestracji beneficjenta wsparcia jako uchodźcy.

Po wizycie w centrum i rejestracji, beneficjenci programu otrzymają SMS z unikatowym numerem BLIK i informacją o kwocie pomocy. Następnie w ciągu siedmiu dni należy wypłacić pieniądze z bankomatu, wybierając opcję "wypłata BLIK". Do wypłaty konieczne będzie hasło, otrzymane podczas rejestracji. Co bardzo ważne, należy wybrać od razu całą kwotę, ponieważ kod BLIK jest jednorazowy. Pieniądze można wypłacić z większości bankomatów w Polsce — Santander Bank, PKO BP, Millenium, BNP Paribas, mBank, ING, SGB, Euronet, Planet Cash.

Po upływie miesiąca osoba objęta programem otrzyma SMS z nowym kodem BLIK, by wypłacić kwotę wsparcia na kolejny miesiąc. Co ważne, zmiana numeru telefonu, utrata kodu BLIK lub hasła skutkuje koniecznością ponownej wizyty w centrum rejestracyjnym.

Czytaj całość publikacji "Pomoc ONZ dla uchodźców / Допомога ООН біженцям"

Wydawanie żywności z POPŻ Podprogram 2021

Data publikacji: 2022-05-24

popz14-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, iż w dniu 25 maja 2022 r. (środa) w godzinach od 8:00-14:00 będą wydawane dla osób uprawnionych artykuły żywnościowe w ramach POPŻ oraz żywność krótkoterminowa.

Terminy wypłat świadczeń

Data publikacji: 2022-05-19

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:

Przelew na konto bankowe - 24.05.2022 r.
Forma gotówkowa - A-K w dniu 24.05.2022 r.; L-Ż w dniu 25.05.2022 r.


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+:

Przelew na konto bankowe - 23.05.2022 r.
Forma gotówkowa - 24.05.2022 r.


POMOC SPOŁECZNA

24.05.2022 r.

Terminy wypłat świadczeń

Data publikacji: 2022-04-20

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:

Przelew na konto bankowe - 25.04.2022 r.
Forma gotówkowa - A-K w dniu 25.04.2022 r.; L-Ż w dniu 26.04.2022 r.


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+:

Przelew na konto bankowe - 22.04.2022 r.
Forma gotówkowa - 25.04.2022 r.


POMOC SPOŁECZNA

25.04.2022 r.

Wydawanie żywności z POPŻ Podprogram 2021

Data publikacji: 2022-04-20

popz14-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, iż w dniach 25 i 26 kwietnia 2022 r. (poniedziałek i wtorek) w godzinach od 8:00-14:00 będą wydawane dla osób uprawnionych artykuły żywnościowe w ramach POPŻ.

 

życzenia wielkanocne

Data publikacji: 2022-04-14

Szanowni Mieszkańcy i Goście Gminy Przechlewo

kartka świąteczna

Terminy wypłat świadczeń

Data publikacji: 2022-03-21

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:

Przelew na konto bankowe - 24.03.2022 r.
Forma gotówkowa - A-K w dniu 24.03.2022 r.; L-Ż w dniu 25.03.2022 r.


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+:

Przelew na konto bankowe - 23.03.2022 r.
Forma gotówkowa - 25.03.2022 r.


POMOC SPOŁECZNA

24.03.2022 r.

Wydawanie żywności z POPŻ Podprogram 2021

Data publikacji: 2022-03-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, iż w dniach 23 i 24 marca 2022 r. (środa i czwartek) w godzinach od 8:00-14:00 będą wydawane dla osób uprawnionych artykuły żywnościowe w ramach POPŻ.

Osoby odbierające żywność prosimy o stosowanie masek ochronnych, dezynfekcji rąk oraz prosimy o zachowanie dystansu społecznego - beneficjenci będą obsługiwani pojedynczo.

Czytaj całość publikacji "Wydawanie żywności z POPŻ Podprogram 2021"

Załączniki:

 1. (plik pdf 643KB)

Wydawanie żywności krótkoterminowej

Data publikacji: 2022-02-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że w dniu 23.02.2022 r. (środa) od godziny 8:00 nastąpi wydawanie żywności krótkoterminowej.

Do odbioru żywności zapraszamy osoby spełniające kryteria art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Odbiór żywności tylko w maseczkach ochronnych.

Wydawanie żywności krótkoterminowej

Data publikacji: 2022-01-21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, że w dniu 24.01.2022 r. (poniedziałek) od godziny 8:00 nastąpi wydawanie żywności krótkoterminowej.

Do odbioru żywności zapraszamy osoby spełniające kryteria art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Odbiór żywności tylko w maseczkach ochronnych.

 

Dodatek osłonowy

Data publikacji: 2022-01-10

Od stycznia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przechlewie przy ul. Szkolnej 4, można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym

1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243). W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej 4, 77-320 Przechlewo:

za pomocą środków komunikacji elektronicznej – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022r.

tradycyjnie na piśmie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 598334557 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Pozostałe informacje

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

 

Załączniki:

 1. wniosek o dodatek osłonowy (plik pdf 140KB)

Dożywianie

Data publikacji: 2022-01-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje rodziców chętnych do skorzystania z pomocy w formie dożywiania dzieci uczęszczających do szkół - gorący posiłek o konieczności złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o dochodach za miesiąc grudzień 2021 r.

Kryterium dochodowe uprawniającego do skorzystania z dożywiania:

 • 900,00 zł netto na osobę w rodzinie

Zainteresowanych zapraszamy do Ośrodka.

POPŻ Podprogram 2021

Data publikacji: 2022-01-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie informuje, iż od stycznia 2022 r. rozpoczął kwalifikacje osób uprawnionych do korzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 220% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 1707,20 zł
 • dla osoby w rodzinie - 220% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 1320,00 zł

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do Ośrodka.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Biuletyn Informacji PublicznejLink do Środowiskowego Domu Samopomocy w PrzechlewieLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej